Zdravie

Voda – nevyhnutnosť života

Kvalitná voda je potrebná pre život ľudí, zvierat ale aj rastlín. Bez vody by sme sa nezaobišli dlhšie ako pár dní, preto je voda najvzácnejšou tekutinou na svete. Zaujímavosťou je, že voda sa nachádza na našej Zemi vo všetkých troch skupenstvách a to pevnom, kvapalnom aj plynnom. Každé skupenstvo má určitý význam pre fungovanie našej planéty. Hovorí sa, že život v blízkosti vody urobí človeka šťastnejším, kľudnejším a viac kreatívnym.

Voda na Slovensku

Na Slovensku máme veľmi veľké šťastie, pretože máme k dispozícii kvalitnú a nezávadnú vodu k dispozícii každý deň. Pretože na svete nemá prístup ku pitnej vode až 1,5 miliardy ľudí. Voda nám tečie z vodovodných kohútikov vo všetkých domácnostiach, školách, obchodoch či pracoviskách. Pitnú vodu získavame z podzemných(80 %)  a povrchových (20 %) zdrojov. Najväčšou zásobárňou pitnej vody na Slovensku je Žitný ostrov. Voda má tiež svoj medzinárodný deň, ktorý je stanovený na 22. marca. Na Slovensku máme veľa prírodných prameňov z ktorých sa voda získava. Avšak pitie z potoka alebo rieky sa rozhodne neodporúča, pretože táto voda je biologicky alebo mikrobiologicky znečistená.

Voda v percentách

Zaujímavosťou je že ľudské telo tvorí až zo 70-tich % voda. Voda, ktorá sa nachádza v moriach a oceánoch tvorí až 96,5 % a voda, ktorá sa nachádza na povrchu a pod povrchom Zeme tvorí iba 3,5 %. Pre ľudí je podstatných iba tých 3,5% pretože táto voda je sladká a tým pádom aj pitná. Toto percento tvorí len malú časť z celkového objemu vody, Čistá voda je vzácnapreto by sme sa mali k vode správať šetrne. Väčšina pitnej vody až 20%  v nezamrznutom stave sa nachádza v jazere Bajkal v Rusku. A napríklad až 90 % podzemných vôd je v Čínskych metropolách vysoko znečistených. Na svete nemá prístup ku kvalitnej a nezávadnej vode až 1,5 miliardy ľudí. Voda je veľmi dôležitá pre fungovanie všetkých orgánov a celého nášho tela. Vďaka dostatku prísunu vody nie sme dehydrovaný a necítime sa malátne, prípadne nebojujeme s bolesťou hlavy. Voda dokáže z nášho tela odplaviť nebezpečné toxíny a škodlivé látky, zmenšuje riziko infarktu, reguluje teplotu organizmu, priaznivo pôsobí na kĺby a svalstvo a podobne. Vďaka vode máme tiež krajšiu a pružnejšiu pleť. Preto je nevyhnutné, aby sme s vodou zbytočne neplytvali a neznečisťovali vodné toky, aby mali kvalitnú a čistú vodu k dispozícii aj ďalšie generácie.