Podnikanie Služby

Podnikateľský plán kaviareň a na aké chyby si dať pozor pri jeho zostavovaní

Písanie a tvorba podnikateľského plánu pre kaviareň by rozhodne nemala byť vnímaná ako formalita a byrokracia začínajúceho podnikateľa. Častokrát to totižto život zariadi tak, že pri určitej aktivite nám napadnú myšlienky, ktoré budeme vedieť využiť aj v praxi a takto je to aj s podnikaním. Na prvý pohľad sa pritom tieto nápady môžu zdať ako nerealizovateľné a vcelku bezpredmetné, no realita a budúcnosť podnikania môže od nich závisieť a dokážu na nich vplývať v pozitívnom kontexte. Podnikateľský plán kaviareň však môže obsahovať aj určité chyby a ak vezmeme do úvahy fakt, že tvorbou tohto dokumentu sa budete zaoberať nanajvýš niekoľkokrát za život, tak určité chybičky sa môžu určite objaviť. Presne tejto téme sa budeme venovať v tomto článku a ako prvú chybu by sme spomenuli prístup k rezervám. V tomto smere je potrebné rátať najmä s personálnymi a finančnými rezervami a podnikateľský plán pre kaviareň musí určite rátať aj s tým, že podnikanie nepôjde vždy len podľa predstáv a určite vzniknú situácie, keď sa realita vzdiali od plánovanej trasy. 

Podnikateľský plán kaviareň dokáže rozvíjať vlastné myšlienky do oveľa väčšej hĺbky

Podnikateľský plán kaviareň a jeho prvky
Nápady a ciele v podnikateľskom pláne pre kaviareň

Ďalšou chybou pri tvorbe podnikateľského plánu pre kaviareň je teda kalkulácia a tá môže byť nesprávne zostavená hneď z viacerých pohľadov. Do jednej kategórie však môžeme vtesnať podceňovanie nákladov a projekciu tržieb v príliš pozitívnej miere. Pre začínajúceho podnikateľa môže byť kalkulácia tohto typu pomerne zložitou témou a zabudnúť na niektorú kategóriu nákladov alebo vstupnú položku môže mať fatálne následky na celý podnik. Práve podnikateľský plán pre kaviareň poskytuje vhodný priestor pre rozoberanie týchto tém. Na prvý pohľad sa môže zdať nasledujúce tvrdenie prinajmenšom úsmevné, no pri kalkuláciách v rámci podnikateľského plánu pre kaviareň určite nezabúdajte na vlastnú mzdu. Kalkulácia musí rozhodne počítať aj s touto položkou a neorganizované vyťahovanie peňazí z firmy z dôvodu zabezpečenia vlastného živobytia môže naštrbiť cash flow podnikania, čo sa pokojne môže odzrkadliť niekde inde. Reklama a marketing je určite správna vec, no upútanie pozornosti na vlastný podnik v očiach verejnosti a potenciálnych zákazníkov sa dá urobiť aj za pár eur, ak nie úplne zadarmo. Zvážte preto jednotlivé možnosti v otázke marketingu a zhodnoťte ich z vlastnými finančnými možnosťami a pozíciou na trhu. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.ikelp.sk/.