Technika

Nadmerná produkcia fotovoltaických panelov umožňuje predaj elektriny do siete

V súčasnosti sa čím ďalej tým väčší dôraz kladie na obmedzenie využívania neobnoviteľných zdrojov pri výrobe energie. Vzhľadom k tomu, že ich množstvo je vyčerpateľné a nie je vo všetkých krajinách rovnaké, tak sa s ním celosvetovo obchoduje. Vzhľadom k vzácnosti je aj ich predajná cena nestála. No existuje aj iný spôsob, vďaka ktorému je možné vyprodukovať energiu, ktorú dokáže človek spotrebovať v rámci bežného života. A ním sú napríklad fotovoltaické panely. Vďaka ich väčšiemu počtu je možné vyrobiť energiu, ktorú majiteľ panelov nielen spotrebuje, ale aj prebytočné množstvo môže použiť na predaj elektriny do siete.

Fotovoltaika vám ponúka možnosť nielen ušetriť vaše peniaze, ale aj zarobiť 

Predaj elektriny do siete má svoje zásady
Postup pri predaji elektriny do siete

Fotovoltaické panely dokážu premeniť zachytenú energiu slnečných lúčov na elektrickú energiu. V súčasnosti narastá počet slnečných dní a letá na Slovensku sú čím ďalej tým slnečnejšie. No energiu pomocou fotovoltaických panelov dokážete vyrábať aj v zimných mesiacoch, je pravda že nie v takej miere ako počas horúcich slnečných dní, ale jej miera je na primeranej úrovni. Počet a rozmiestnenie fotovoltaických panelov určuje spoločnosť, ktorá vám ich dodá. Záleží len na vás či máte záujem vyrábať energiu iba podľa svojej spotreby, alebo aj na predaj elektriny do siete. Vďaka presným výpočtom, veľkosti vašej nehnuteľnosti, počtu obyvateľov domu, predbežnej spotreby ako aj lokality bude stanovený počet fotovoltaických panelov, ktorý bude potrebný na zabezpečenie vašej predpokladanej spotreby. V prípade, že vyprodukujete nadmerné množstvo, môžete ho použiť na predaj elektriny do siete. Návratnosť počiatočnej investície do fotovoltaických panelov sa odhaduje na päť rokov. Vďaka tejto investícii sa môžete stať nezávislým na dodávateľoch energie a vďaka predaju elektriny do siete na fotovoltaických paneloch v konečnom dôsledku nielen ušetríte, ale môžete aj zarobiť. Takto vyprodukovaná energia sa nazýva aj zelená elektrina, pretože jej dopad na životné prostredie a klímu je minimálny. 

Zelená energia je budúcnosťou našej planéty 

Globálne otepľovanie, znečistenie životného prostredia, zmena klimatických podmienok, tu sú len jedny z mála negatívnych následkov aktivity človeka na zemi. Ak chceme ako ľudstvo zanechať planétu Zem aj pre ďalšie generácie, je nevyhnutné zmeniť naše postoje a správať sa viac ekologicky. Používanie fotovoltaických panelov je jednou z možností. Ak máte záujem získať viac informácií o využití obnoviteľných zdrojov a predaji elektriny do siete, obráťte sa na odborníkov k tejto téme. Nájdete ich na internetovej stránke https://rightpower.sk/.