Podnikanie

V dnešnej dobe už nie je problém viesť účtovníctvo

Ak ste si otvorili svoj vlastný podnik, alebo ste sa rozhodli rozbehnúť firmu, prípadne ste len správcom neziskovej organizácie, ste povinný viesť účtovníctvo. Existujú dve možnosti vedenia účtovníctva. Prvým spôsobom je viesť si účtovníctvo samostatne, teda interne, čo znamená priamo vo svojom podniku zamestnať účtovníka, ktorý bude viesť účtovníctvo a vy mu budete za to vyplácať mesačnú mzdu. Druhou, v súčasnosti čoraz viac využívanou možnosťou, je prenechanie vedenia svojho účtovníctva firme, ktorej predmetom podnikania je práve vedenie účtovníctva, označuje sa ako externý spôsob vedenia účtovníctva.

Výhody externého vedenia účtovníctva

Vedenie účtovníctva na vysokej úrovni
S vedením účtovníctva si už nemusíte lámať hlavu

Cena je pre podnikateľa jeden z rozhodujúcich faktorov. Externej účtovnej firme platíte mesačný paušál, v ktorom je zabezpečené kompletné účtovníctvo. Ušetríte náklady za mzdy, odvody, odbornú literatúru a školenia, ale tiež  softvér, počítače a pracovné priestory. Ak spočítate všetky náklady spojené so zamestnaním vlastného účtovníka, v menšej firme často prevýšia cenu, ktorú zaplatíte externej spoločnosti za vedenie účtovníctva. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú účtovníctvom, sú v danej oblasti odborníkmi.  Legislatíva sa neustále mení a vyvíja. Externá účtovná spoločnosť sleduje významné zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú vášho podnikania. Sleduje aj dôležité termíny a upozorní vás na ich dodržiavanie. Budete mať načas podané výkazy, hlásenia, prehľady a daňové priznania. Externá účtovná spoločnosť tieto zmeny sleduje za vás. V kvalitnej účtovnej firme existujú krížové kontroly, kde pred zostavením účtovnej závierky, daňového priznania alebo kontrolného výkazu prejde vaše účtovníctvo kontrolou viacerých expertov. Prichádza tak k oveľa menšiemu počtu chýb, než pri internom spôsobe vedenia účtovníctva. Vy alebo váš zamestnanec by ste strávili veľa času vybavovaním povinností voči daňovému úradu, zdravotnej či sociálnej poisťovni, sledovaním vyššie spomínaných legislatívnych zmien a na školeniach. Ušetrený čas a energiu môžete investovať do vášho podnikania. Jednou z výhod vedenia účtovníctva externou firmou je aj, že  vám odpadnú starosti spojené s práceneschopnosťou, dovolenkou alebo odchodom účtovníka zo zamestnania. V prípade, že ste momentálne v situácii, že sa rozhodujete, či budete viesť účtovníctvo interne alebo externe navštívte stránku www.easystart.sk, ide o firmu, ktorá sa môže pochváliť dlhoročnými skúsenosťami, kvalifikovaným tímom odborníkov na všetky nimi poskytované služby, ako aj veľmi priateľským prístupom a rozumnými cenami.