Zváranie

Kvalitné spájky pre mäkké a tvrdé spájkovanie

Počuli ste už o spájkovaní? Ide o proces, pri ktorom dochádza k metalurgickému spojeniu dvoch kovových alebo nekovových materiálov prostredníctvom spájky. Spájku môžeme charakterizovať ako prídavný materiál, ktorú slúži sa vytvorenie spoju medzi dvoma materiálmi. Spájka sa roztaví a tým po vychladnutí vytvorí spoj. Pokiaľ sa chystáte spájkovať a neviete ako na to, prečítajte si nasledujúce riadky. V nich sa totiž dozviete všetko podstatné o spájkach a spájkovaní.

Aké druhy spájkovania a spájok vlastne existujú?

Spájky a ich cena
Typy spájok

V súčasnosti existujú na trhu mnohí výrobcovia spájok, a tie sa od seba líšia najmä zložením. V ich popise nenájdete žiadnu jednotnosť a zväčša sú označované každou výrobnou firmou po svojom. Ľudia, ktorí sa spájkovaniu venujú na profesionálnej úrovni, si väčšinou v praxi otestujú niekoľko druhov spájok a podľa toho už vedia, ktorá im najviac vyhovuje. Pri výbere spájky sú dôležité tieto parametre. V prvom rade je to zloženie zliatiny. Od tohto zloženia závisí to, ako sa bude spájka taviť a ako bude vyzerať po vychladnutí. Druhým parametrom je druh použitého tavidla. Ako už z názvu vyplýva, jeho úlohou je spájku roztaviť. Medzi základné druhy spájkovania patrí tvrdé a mäkké spájkovanie. Podľa toho sa tiež vyberajú spájky.

Tvrdé a mäkké spájky – kedy sa používajú?

Pri výbere spájok sa zohľadňujú najmä nasledujúce vlastnosti. Spájky musia mať spravidla nižšiu teplotu, ako dva materiály, ktoré chceme spojiť. Nemusí byť vôbec vyrobená z rovnakého alebo podobného materiálu ako spájané materiály. Musí sa vyznačovať dobrými mechanickými vlastnosťami a musí byť tiež schopná vytvoriť kvalitný a odolný spoj. V súčasnosti si na trhu môžeme vybrať z mäkkých a tvrdých spájok. Ako už z názvu vyplýva, mäkké spájky sa vyznačujú nižšou teplotou pri tavení. Z toho môžeme logicky usúdiť, že spoj je po vychladnutí menej odolný ako pri tvrdých spájkach. Tvrdé spájky sa tavia pri nižšej teplote a využívajú sa všade tam, kde spoje po vychladnutí musia byť odolné voči dlhodobému mechanickému namáhaniu. Rozdeľujú sa podľa toho, či sú určené pre spájkovanie hliníka, horčíkovej zliatiny, striebra, zlata a podobne.

Navštívte našu prehľadnú internetovú stránku https://www.interweld.sk/ a vyberte si zo širokého sortimentu pre vaše spájkovanie.