Stavebníctvo

Dobrá a kvalitná strešná krytina

Stavba ale renovácia strechy nie je jednoduchá a lacná záležitosť. Pri stavbe novostavby rodinného domu strešnú krytinu, rovnako aj celý typ strechy navrhne a zakreslí projektant. Pri rekonštrukcii je to trošku iné. Pred takýmto krokom je potrebné zvážiť spôsob rekonštrukcie – či bude menený celý krov a súčasne riešené aj podkrovné bývanie alebo len výmena krytiny. Zatiaľ čo v minulosti bol výber krytiny obmedzený, súčasný trh ponúka naozaj široký výber. Je dobré sa poradiť s odborníkom aký druh strešnej krytiny bude ten najlepší vzhľadom ku sklonu a typu krovu, k možnostiam zateplenia alebo aj pri realizácii podkrovného bývania. Dobré je aj zvážiť prípadnú výmenu poškodených častí krytiny počas jej životnosti. Strešná krytina sa vyrába v rôznej farebnosti, veľkosti, povrchovej úprave a tvare. Samozrejme že jednotlivé druhy sa líšia v cene, kvalite aj životnosti. Už si treba len správne vybrať.

Druhy strešných krytín

Pálená strešná krytina
Rozloženie strešnej krytiny

Strešná krytina sa podľa druhu materiálu delí na betónové alebo keramické škridle, plechové veľkoformátové a maloformátové krytiny, vláknocementové šablóny šindle z asfaltových pásov, plastové krytiny, ušľachtilú bridlicu a krytiny z prírodných materiálov ako je drevo či slama.  Pri výbere strešnej krytiny sa v prvom rade treba poradiť s klampiarom, ktorá krytina je vhodná. Dokonca ani škridla už nie je rovnaká. Teraz sa vyrába okrem tej klasickej, ktorá bola pred rokmi ah hrubšia škridla. Ak by ste ju pri rekonštrukcii vymenili za pôvodnú a nemenili by ste krov, mohli by ste vážne poškodiť jeho statiku. Každý výrobca strešnej krytiny uvádza, aký druh je vhodný na aký sklon strechy. Samozrejme, že za určitých okolností sa dá použiť krytina aj pri streche s iným sklonom, no bude potrebné vykonať určité stavebné úpravy, čo určite navýši cenu. Taktiež je mimoriadne dôležité strechu správne odizolovať, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu a aby prípadne nezatekala a dobre izolovala. Pri rekonštrukcii strechy je tiež dôležitý výber dobrých a kvalitných strešných okien, ktoré priestor nielen presvetlia ale aj umožnia krásne výhľady, ktoré podkrovné bývanie ponúka. Ak zvažujete výmenu strešnej krytiny navštívte nasledujúcu internetovú stránku:  https://krytina.sk/. Práve tu nájdete veľa zaujímavých a hodnotných článkov.